Seleccionar página

Instal·lacions i Revisions LPC

Assessorament Energètic

Contractació i Legalitzacions

Instal·lacions i Revisions LPC

E.A.V Grancha es una empresa certificada per la revision de Locals de Publica Concurrència. Comptem amb una gran experiència en el manteniment i revisió d’aquest tipus d’instal·lacions.

Segons l’ordre de 31 de Gener de 1990, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, sobre el manteniment i inspecció periòdica d’instal·lacions elèctriques en Locals de Pública Concurrència, s’estableix que les instal·lacions elèctriques en Locals de Pública Concurrència hauran de ser revisades per instal·ladors autoritzats, els quals emetran un butlletí de reconeixement anual.

Assessorament Energètic

El client necessita ser atès per experts des de la perspectiva de l’eficiència energètica i, ningú millor que els instal·ladors de E.A.V Grancha per la seva proximitat, per aconseguir l’assessorament energètic integral.
 
El tracte personalitzat a cada client aconsegueix millores en les instal·lacions i una utilització més racional que es tradueix en una retallada significativa de la factura energètica.L’estalvi es trasllada directament als costos productius, permetent una major adequació de l’oferta dels clients enfront de la seva competència o directament un impacte positiu en el seu compte de resultats.

Contractació i legalitzacions

És el procediment mitjançant el qual l’administració pública o la companyia subministradora de llum verifiquen que una instal·lació elèctrica existent compleix amb la normativa vigent abans de la concessió d’un nou subministrament.
 
En E.A.V Grancha estem autoritzats a emetre el certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió (butlletí elèctric) i presentar una sèrie de documents davant l’administració pública autonòmica (generalment conselleries d’indústria i energia). Una vegada completats aquests tràmits, es presentarà tota la documentació sol·licitada per la companyia subministradora, que procedirà a donar subministrament a la instal·lació des de la seva xarxa de distribució.